top of page

Therapieën 

Tegenwoordig staan wetenschap en studies niet stil. Hierdoor zijn er momenteel al heel wat mogelijkheden qua therapie. Enkele zullen wat uitgebreider besproken worden. U kan een link terug vinden op de titels. 

Indien u meer info wenst over andere, aarzel niet om  contact op te nemen.

 HBOT, ABR, MNRI, ABM, Logo, Ergo, Kiné (bobath), Pons device, Shockwave, LLLT, TrainM, Movement lesson, Hippotherapie, Hydrotherapie

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is het gebruik maken van zuurstof als geneesmiddel om bepaalde ziekten te genezen.  

 

Om dit te bekomen wordt 95 tot 100% zuurstof aan een druk hoger dan de atmosferische druk in een cabine toegediend aan de patiënt.  

 

Hierdoor gaan er in het lichaam verschillende processen in werking treden die ervoor zorgen dat er meer zuurstof aangeboden wordt op plaatsen waar er tekorten zijn (na hersentrauma, infarcten,...). Het immuunsysteem wordt geactiveerd waardoor er een betere genezing ontstaat van ontstekingen.  Ook gaan er zich nieuwe bloedvaten ontwikkelen waardoor grote en moeilijk te genezen wonden een duidelijke verbetering vertonen.

HBOT wordt reeds jaren toegepast bij CP. 

Ook Luca heeft deze therapie gehad met verbluffende resultaten!

Advanced Biomechanical Rehabilitation

Deze therapie is gericht op het herstel van het bindweefsel (fascia).

Deze zorgt voor de verbinding tussen de spieren en de beenderen. Indien deze door een trauma in de hersenen niet goed kan ontwikkelen, vormt er zich een hoge of lage tonus in de spieren. 

D.m.v. ABR wordt er aan de opbouw van het skelet gewerkt door de fascia los te krijgen. 

The Masgutova Neurosensorimotor Reflex integration

In elk mens liggen bewegings- en reflexpatronen opgeslagen. Deze zorgen voor groei, bescherming en veiligheid; tijdens zwangerschap en geboorte, kindertijd en volwassenheid. Archetypische bewegingen en primaire reflexen vormen de bouwstenen voor latere complexere motorische, communicatieve en cognitieve vaardigheden. 

MNRI is breed toepasbaar en kan iedereen helpen, ongeacht het niveau van functioneren, de aard van de dysfunctie of pathologische aandoening. 
 

Movement Lesson (ML) optimaliseert de individuele beweging.

Deze behandeling kan iedereen aanleren en zo zelf toepassen.

Een zachte aanraking, gewichtsoverdracht en roterende beweging samen met het zicht staan centraal om functionele beweging en cognitieve ontwikkeling op te bouwen.

bottom of page